Titel
Start Vriend worden Activiteiten Links
Welkom

Nieuws

Bestuur

Aanbeveling

Doelstelling

Financiƫn

Contact

Financiën

ANBI-status
De Stichting Vrienden van de Dorpskerk heeft de ANBI-status. De belastingdienst heeft onze stichting de status verleend van 'Algemeen nut beogende instelling'. Daardoor kan gebruik worden gemaakt van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en giften. Onze penningmeester kan u meer informatie verstrekken hierover. Meer informatie vindt u ook op de volgende website van de belastingdienst, lees verder >>

 

Jaarrekening 2019
Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk (SVDK) heeft haar jaarrekening vastgesteld en gepresenteerd. Over het jaar 2019 mocht de SVDK totaal voor ruim € 13.000 aan giften en schenkingen ontvangen. Alle gevers hartelijk dank! Een belangrijk deel van de opgebouwde reserve is bestemd voor de financiering van de restauratie van de klokkenstoel, de luidklok en het torenuurwerk. Lees verder >> 10.04.20

Jaarrekening 2018
Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk (SVDK) heeft de jaarrekening over 2018 gepresenteerd. In 2017 en 2018 waren de activiteiten van de SVDK gericht op het verwerven van gelden voor de komende restauraties van het monumentale torenuurwerk, de klokkenstoep en de luidklok. Uit de jaarrekening blijkt dat het streefbedrag van € 50.000 is bereikt, zodat de restauraties uitgevoerd kunnen worden buiten de last van de Protestantse Gemeente Barendrecht. Naast de min of meer constante inkomensstroom van zo'n € 10.000, bracht het georganiseerde benefietdiner het prachtige bedrag op van € 18.000. Alle Vrienden, sponsoren worden hartelijk bedankt voor hun ondersteuning, zodat de SVDK haar doelstellling om de Dorpskerk in goede staat te houden ook in 2018 heeft kunnen realiseren. De kerkrentmeesters van de Dorpskerk bedanken op hun beurt het bestuur van de SVDK voor hun jarenlange inzet en enthousiasme. Voor de jaarrekening 2018, lees verder >> 03.03.19

Jaarrekening 2017
Het stichtingsbestuur heeft de jaarrekening over 2017 vastgesteld. In 2017 zijn er weer een aantal schenkingen ontvangen en zijn de kosten van de restauratie van de lambrisering aan de noordelijke kerkmuur betaald. De beoogde restauratie van de lambrisering langs de westelijke kerkmuur is in 2017 niet uitgevoerd. Dit is begin mei 2018 opgeleverd. Zoals eerder gemeld heeft het stichtingsbestuur zich ten doel gesteld om de geplande restauratie van het torenuurwerk en de klokkenstoel te gaan financieren. Voor het jaarverslag 2017, lees verder >> 09.05.18

Financieel jaarverslag 2016
Het stichtingsbestuur het jaarverslag over 2016 goedgekeurd en vastgesteld. Zoals bekend heeft de vriendenstichting ook in 2016 een grote bijdrage geleverd aan de instandhouding van de Dorpskerk en het in een uitstekende conditie krijgen van het 'oudste huis van Barendrecht'. De Dorpskerkgemeenschap is de SVDK hiervoor veel dankverschuldigd!  Lees verder >>
Elke kleine of grote gift is van harte welkom op rek.nr. NL38RABO 0355 3629 45, t.n.v. St. Vrienden Dorpskerk Barendrecht!  05.04.17

Financieel jaarverslag 2015
Het stichtingsbestuur heeft het jaarverslag over het jaar 2015 goedgekeurd en vastgesteld. Voor ieder die daar belangstelling voor heeft, is dit document te lezen en de downloaden. Lees verder >>

Financieel jaarverslag 2014
Het stichtingsbestuur heeft het jaarverslag over het jaar 2014 goedgekeurd en vastgesteld. Voor ieder die daar belangstelling voor heeft, is dit document te lezen en de downloaden. Lees verder >>

Financieel jaarverslag 2013
Het stichtingsbestuur heeft het jaarverslag over het jaar 2013 goedgekeurd en vastgesteld. Voor ieder die daar belangstelling voor heeft, is dit document te lezen en de downloaden. Lees verder >>