Titel
Start Vriend worden Activiteiten Links
Welkom

Nieuws

Bestuur

Aanbeveling

Doelstelling

Financiƫn

Contact

Nieuws van de Dorpskerk-Vrienden


Voor een compleet overzicht van het verloop van de restauraties vande klokkenstoel, de luidklok en het torenuurwerk,
verwijzen wij naar >>
de hieraan gewijde webpagina van de Dorpskerk.

Uw webbeheerder wenst u . . . .
. . . dat uw tijden in Zijn hand zijn. Persoonlijk mocht ik in 2020 de betekenis én de waarde van dit vers uit Psalm 31 heel intens ervaren. We kijken allemaal terug op een turbulent jaar 2020, voor sommigen is het een jaar geweest om nooit te vergeten!  Voor anderen een jaar om maar heel snel te vergeten! Tijd, opgebouwd uit: seconden, minuten, uren, dagen, maanden vormen samen een heel nieuw jaar. Een jaar met nieuwe kansen en nieuwe uitdagingen. Het gerestaureerde torenuurwerk van de Dorpskerk tikt weer zoals dat eeuwenlang het geval is geweest! Degene die de Dorpskerk via de toren binnenkomt HOORT DE TIJD.  Je hoort de tijd letterlijk wegtikken, het is daar een mooie plek om tot rust en tot bezinning te komen. Neem er eens de tijd voor, ga maar eens luisteren! De Nieuwjaarswens van uw webbeheerder is daarop gebaseerd!
Lees verder >> foto: Jos Wesdijk 28.12.20
  Klik voor vergroting

Adieu aan een Vriend van de Dorpskerk
Op kerstavond heeft de Dorpskerk een groot Vriend verloren: Arij Kammeraad overleed op 73-jarige leeftijd. Hij is vele jaren ouderling-kerkvoogd geweest en penningmeester van het (toenmalige Hervormde) College van Kerkrentmeesters. De laatste jaren was hij penningmeester van de stichting Vrienden van de Dorpskerk en de Stichting Van Leeuwenburg-Damfonds. Beide stichtingen hebben in de afgelopen decennia veel bijgedragen aan de financiering van restauratie- en onderhoudsprojecten in de Dorpskerk. Bescheiden als Arij was, werkte hij altijd in stilte op de achtergrond maar zijn inzet is van grote waarde geweest voor de Dorpskerk en de Dorpskerkgemeente. Wij wensen zijn vrouw en verdere familie Gods onmisbare troost toe. Adieu Arij. 27.12.20  

Oplevering restauratie torenuurwerk, klokkenstoel en luidklok
Woensdag 25 november is een van de meest interessante restauraties van de afgelopen decennia in de Dorpskerk afgerond. Nadat restaurator Ralf van Veghel nog twee kleine aanpassingen aan het torenuurwerk had aangebracht, konden de kerkrentmeesters Diete Dumans, Tineke van der Meer en Simon Hoek de oplevering van deze restauratie formeel afgerond verklaren. Dit gebeurde in aanwezigheid van adviseur Loek Romeyn van de Stichting tot Behoud van het Torenuurwerk en Toine Daelmans oprichter van het gelijknamige gespecialiseerde restauratiebedrijf. Vanwege de Corona-situatie konden er jammer genoeg geen andere mensen worden uitgenodigd. Deze restauratie, die zo'n € 50.000 heeft gekost, kon worden gerealiseerd dankzij een volledige financiering door de stichting Vrienden van de Dorpskerk. Toen het uit ca. 1610 daterende torenuurwerk om twaalf uur had geslagen stond koster-beheerder Rob Bruin klaar met een heerlijke lunch voor de aanwezigen. Een uitgebreider verslag volgt later. 25.11.20
  klik voor vergroting

In Corona-vermomming v.l.n.r.
Toine Daelmans, Loek Romeyn,
Ralf van Veghel en Simon Hoek

Restauratie Torenuurwerk afgerond
Het uurwerk uit het begin van de 17e eeuw is gerestaureerd door de firma Daelmans te Lierop. In de afgelopen weken is het uurwerk weer opgebouwd op de uurwerkzolder door restaurator Ralf van Veghel (foto). Op 9 april 2020 om 00.00 uur werd het torenuurwerk weer ingang gezet. De aandrijving geschiedt door gewichten die langs de muur zijn opgehangen.  Tot 1960 werden de touwtrommels van het uurwerk dagelijks opgewonden door de koster. Daarna werden de gewichten verwijderd. Nu is een opwindsysteem met gewichten opnieuw geïnstalleerd. Het uurwerk heeft ook zijn slingerfunctie teruggekregen en het wordt voortaan electronisch gelijkgezet met de atoomklok die de exacte tijd aangeeft. Later dit jaar zal er nog een feestelijke oplevering plaatsvinden. Nu reeds danken de kerkrentmeesters van de Dorpskerk de Stichting Vrienden van de Dorpskerk voor de finnciering van deze restauratie! De afronding van de omvangrijke restauratie is vastgelegd in tien pagina's tellende voortgangsrapportage, die nu is gecompleteerd met een fotoreportage, lees verder >> 10.04.20
  klik voor vergroting

Jaarrekening 2019 gepresenteerd
Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk (SVDK) heeft haar jaarrekening vastgesteld en gepresenteerd. Over het jaar 2019 mocht de SVDK totaal voor ruim € 13.000 aan giften en schenkingen ontvangen. Alle gevers hartelijk dank! Een belangrijk deel van de opgebouwde reserve is bestemd voor de financiering van de restauratie van de klokkenstoel, de luidklok en het torenuurwerk. Lees verder >> 10.04.20

Restauratie torenuurwerk vordert gestaag
Restaurator Daelmans, die het torenuurwerk van de Dorpskerk nu al enkele maanden onder handen heeft, kon dezer dagen melden dat het zogenaamde 'gaand werk' is gerestaureerd. Dit is het gedeelte van het uurwerk dat de wijzers aanstuurt. Nu volgt de afronding van de restauratie van het 'slagwerk'. Tijdens de restauratie is trouwens opnieuw een bewijs gevonden dat het uurwerk ruim honderdvijfitg jaar ouder is dan altijd werd aangenomen. Het is namelijk gebleken dat het slagwerkdeel van het uurwerk alleen de hele uren sloeg. Het slaan van de halve uren werd oorspronkelijk gerealiseerd door middel van een zogenaamde 'dwangslag'. Bij eerdere restauraties in de vorige eeuwen is die oorspronkelijke opzet ongedaan gemaakt. Bij de lopende restuaratie zal die oorspronkelijke dwangslag van de halve uren weer naar de originele situatie worden teruggebracht. Ook deze extra werkzaamheden zullen onder toezicht van de Stichting tot Behoud van het Torenuurwerk  worden uitgevoerd. Zodra de restauratie van het slagwerkgedeelte ook is afgerond, volgt een nieuw voortgangsbericht van deze buitengewoon interessante restauratie. Dat het Barendrechtse torenuurwerk nu weer een echt slingeruurwerk is geworden, is te zien op de korte video die in de werkplaats werd gemaakt. Het tikken van de zogenaamde pennengang is goed te horen (met excuses voor de achtergrondmuziek).
Kijk verder >> 02.02.20
  klik voor vergroting

Weer een echt, tikkend slingeruurwerk!

Eeuwenoude archiefkist terug in Dorpskerk
Na de restauratie in de jaren 2015 tot 2018 van de kansel, de omheining van de dooptuin, de Boerenbank, het Tiengebodenbord en de lambriseringen, bleven er nog een paar kleinere restauratieklussen over, waarvan de eeuwenoude archiefkist de allerlaatste was. Alle onderdelen van de interieurrestauratie werden gefinancierd door de stichting Vrienden van de Dorpskerk. Dat geldt ook voor deze restauratie, die werd uitgevoerd door de firma Hekkers & Van 't Spijker. De kerkrentmeesters bedanken de Vriendenstichting voor de jarenlange financiële ondersteuning van al deze restauratieprojecten! Maandag 29 juli jl. is de archiefkist, waarvan ook de bekleding met bladlood in ere is hersteld, teruggeplaatst in de dooptuin van de Dorpskerk. Externe deskundigen hebben de leeftijd van de archiefkist ingeschat. Zij concluderen dat de kist dateert uit begin 1700, dat is dus de tijd waarin de eerste uitbouw van de Dorpskerk plaatsvond (1711). Enkele foto's van de restauratie zijn opgenomen in een geüpdate versie van het restauratieverslag. Lees verder >>  29.07.19
  Klik voor vergroting

Met de restauratie van de archiefkist
is de restauratie van het interieur van
de Dorpskerk afgerond!

Vergunning voor restauratieprojecten Dorpskerk is binnen!
De Kerkrentmeesters van de Dorpskerk hebben een positieve reactie ontvangen op de aanvraag voor een vergunning van enkele omvangrijke restauratieprojecten van de Dorpskerk. De Gemeente Barendrecht heeft de vergunning verleend met instemming van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, die de aanvraag in detail heeft beoordeeld. Het betreft enerzijds de restauraties van het eeuwenoude torenuurwerk, de klokkenstoel, het slagwerk van de luidklok en het terugbrengen van 'staand luiden' naar 'vliegend luiden' Anderzijds het restaureren van een groot deel van het voegwerk van de zuidelijke en oosterlijke buitenmuren. De financiering van alle werkzaamheden in de kerktoren vindt plaats door de stichting Vrienden van de Dorpskerk, de restauratie van het voegwerk wordt gefinancierd uit geoormerkte legaten van overleden gemeenteleden van de Dorpskerkgemeente. Daarmee hoeft geen beroep te worden gedaan op de algemene middelen van de PG Barendrecht. Via deze website zal regelmatig verslag worden gedaan de voortgang van de restauratieprojecten. 28.05.19 

Een vriend van de Dorpskerk is heengegaan
Zondag 31 maart is de heer A.M. Overwater op 95-jarige leeftijd overleden. Hij heeft grote verdienste gehad voor de geschiedschrijving, onder andere die van Barendrecht. Hij was een van de oprichters van de Historische Vereniging en van het 4 mei comité in Barendrecht. Hij heeft tal van publicaties op zijn naam staan, waaronder het boekje 'Memorieteksten, in en om de Dorpskerk van Barendrecht'. Hij voelde zich nauw verbonden met de Dorpskerk als 'het oudste huis van Barendrecht' en volgde de restauraties van de kerk met bijzondere belangstelling. Bescheiden als hij was, toonde zich vooral achter de schermen in tal van opzichten een grote vriend van de Dorpskerk. Zijn naam zal altijd verbonden blijven aan de geschiedschrijving van Barendrecht en van de Dorpskerk. Wij wensen zijn nabestaanden Gods kracht toe. 02.04.19

Koninklijke onderscheiding voor voorzitter Vrienden Dorpskerk
Op vrijdag 15 maart is Wim Vonk benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij ontving deze Koninklijke Onderscheiding uit handen van burgemeester Jan van Belzen. Dit gebeurde in de feestelijk verlichte Dorpskerk, waar Vonk tot zijn verrassing vrienden, relaties en de burgemeester aantrof. Vonk ontving de Koninklijke Onderscheiding voor zijn jarenlange, vrijwillige inzet voor onder andere de stichting Vrienden van de Dorpskerk, BVV Barendrecht en de businessclub BVV Barendrecht . In 2018 ontving hij hiervoor al een gemeentelijke Waarderingsspeld. Namens de Dorpskerkgemeente sprak kerkrentmeester Simon Hoek de hartelijke felicitaties uit Lees verder >> 15.03.19
  klik voor vergroting

Barendrechter van het jaar 2018
Cees van den Heuvel is onderscheiden met de titel 'Barendrechter van het jaar 2018'. Cees is onder andere als bestuurslid van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk de grote motor geweest achter de orgnisatie van het zo succesvolle benefietdiner in de Dorpskerk tn behoeve van de restauratie van het torenuurwerk en de klok. De verkiezing is volgens jury ook een blijk van waardering voor alles wat hij de afgelopen tientallen jaren heeft gedaan voor Barendrecht. Zo was Cees als opticiën jarenlang voorzitter van de Centrum Winkeliers en 25 jaar lang de organisator van de Sinterklaasintocht. OOk is hij voorzitter geweest van De Kleine Duiker. De oorkonde is op 2 januari aan Cees uitgereikt door juryvoorzitter Wouter Gorter. Namens de Dorpskerkgemeenschap feliciteren we Cees en zijn vrouw van harte met deze prachtige onderscheiding. 02.01.19
  klik voor vergroting
Van harte proficiat Cees!

Fantastische opbrengst benefietdiner Vrienden Dorpskerk
De Stichting Vrienden van de Dorpskerk (SVDK) hebben op vrijdagavond 7 december 2018 met het benefietdiner bij kaarslicht dat werd gehouden in sprookjesachtig ingerichte Dorpskerk, het fantastische bedrag bijeengebracht van € 18.000. Deze netto-opbrengst overtrof zelfs de stoutste verwachtingen van het bestuur van de vriendenstichting. Zij hadden namelijk een grote cheque laten maken met het bedrag van € 15.000 erop. Dankzij een zeer succesvolle, spontaan gehouden kerkveiling werd dit bedrag nog verre overtroffen. Voorzitter Wim Vonk overhandigde samen met Barendrechts burgemeester Jan van Belzen de cheque aan een zeer dankbare ouderling-kerkrentmeester Simon Hoek. Hij is de coördinator van alle restauratieprojecten van de Dorpskerk. In zijn dankwoord memoreerde Simon dat vooral dankzij de jarenlange steun van Vrienden van de Dorpskerk het oudste huis van Barendrecht in een steeds betere staat kan worden gebracht. De Dorpskerk zou wat hem betreft het mooiste huis van Barendrecht moeten worden. Het is immers primair het 'Huis voor de Heer', maar daarnaast ook een 'huis' waar de hele Barendrechtse samenleving welkom is.
Later volgt een verslag over deze unieke avond. 08.12.18
 
klik voor vergroting
De Dorpskerk omgetoverd tot
L'Eglise Village.

Metamorfose Dorpskerk
'Dit huis, een herberg onderweg. . . met liefde opgebouwd, dit gastenhuis voor jong en oud, ligt langs de weg als een oase. . .' 
Op donderdag
 6 en vrijdag 7 december heeft de Dorpskerk een metamorfose ondergaan. De kerkzaal is in letterlijke zin aangepast voor de functie van 'herberg'. Dit ten behoeve van het benefietdiner van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk. Al het meubilair is  de kerk uitgedragen en tijdelijk opgeslagen. De wapenschilden van de grafzerken werden beschermd en de hele vloer werd voorzien van een stjilvolle vloerbedekking. De Tuinzaal van de Ontmoeting werd omgebouwd voor een tijdelijke keukenfunctie (foto boven). Op vrijdag 7 december zijn 22 grote ronde tafels en alle 190 stoelen geplaatst. De tafels zijn inmiddels door restaurant Diggels gedekt voor het diner. De kerk heeft bovendien prachtige bloemversieringen aangeboden gekregen door het Rozenpakhuys. Nu is het oudste huis van Barendrecht klaar om de bijna 200 Vrienden van de Dorpskerk te ontvangen (foto onder). Van buitenaf zal de Dorpskerk prachtig worden aangelicht met extra lampen, zodat deze activiteit van de Vriendenstichting de Dorpskerk zowel letterlijk als figuurlijk in de spotlights zal zetten.
Voor het fotoverslag,
lees verder >> 07.12.18
  KLik voor vergroting
Klik voor vergroting

'Sneak preview'
Dit is inderdaad een stiekeme blik op de nieuwe brochure van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk die tijdens het benefietdiner van de SVDK zal worden gepresenteerd. Links op de foto de oude brochure uit het jaar dat de Dorpskerk 500 jaar bestond (2012) en rechts de nieuwe door John Schaap ontworpen brochure, die redactioneel is samengesteld door Arco van der Lee. Later volgt een uitgebreider artikel over dit nieuwe promotiemiddel van de 'Vrienden'. 07.12.18
  Klik voor vergroting

Nog zes dagen . . . .
Terwijl de voorbereidingen voor de historische gezamenlijke Protestantse eredienst in de Dorpskerk op zaterdagmorgen 1 december net zijn afgerond, wordt er elders in het gebouw nog hard gewerk aan de voorbereidingen van een ander hoogtepunt dat binnenkort zal plaatsvinden in de Dorpskerk. Bestuursleden van de stichting Vrienden van de Dorpskerk leggen de laatste hand aan de voorbereiding van het benefietdiner, dat vrijdag 7 december wordt georganiseerd om geld in te zamelen voor de restauratie van het torenuurwerk, de klokkenstoel en de luiddklok. Ruim 180 gasten zullen worden getrakteerd op een unieke avond. De Vrienden leggen ook de laatste hand aan een prachtige brochure over de Dorpskerk en het werk van de stichting. Een nieuw middel om fondsen te werven voor de instandhouding van de Dorpskerk. 01.12.18
  Klik voor vergroting

Waarderingsspeld voor Wim Vonk
Zaterdag 15 september werd Wim Vonk onderscheiden door burgemeester Jan van Belzen met de waarderingsspeld van Barendrecht. Wim heeft zich meer dan 30 jaar ingezet voor de Barendrechtse samenleving. Enerzijds heeft Wim als vrijwilliger de Barendrechtse voetbalvereniging BVV gediend in tal van functies. Anderzijds is Wim als voorzitter van de stichting Vrienden van de Dorpskerk (SVDK) al vele jaren zeer betrokken bij de instandhouding van de Dorpskerk, het oudste huis van Barendrecht. De SVDK heeft veel financiële middelen ingezameld voor de financiering van de restauratie van de Dorpskerkmuren en het monumentale interieur. Momenteel wordt gewerkt aan de financiering van de restauratie van het torenuurwerk en de luidklok. 
Wij feliciteren Wim van harte met deze prachtige onderscheiding!
Lees verder >>  15.09.18

  klik voor vergroting

Foto: Jordi Menheer
BarendrechtNU.nl.

Bob Bullee komt naar het Dorpskerk benefietdiner
Het bestuur van de stichting Vrienden van de Dorpskerk is hard bezig met de voorbereidingen van het unieke benefietdiner bij kaarslicht dat op vrijdagavond 7 december zal worden gehouden. De belangstelling is groot, er zijn al vele tafels gereserveerd en in optie genomen. Maar er is nog plaats! De bekende Rotterdamse zanger Bob Bullee heeft zijn medewerking toegezegd. De (blinde) Bob Bullee maakte vorige maand grote indruk bij het programma 'The Voice Senior 2018'. Bob maakte al in 2016 naam, toen hij in het programma 'Holland's Got Talent' de derde plaats wist te veroveren met zijn prachtige stem. Ook Trio Peter Ligtermoet zal medewerking verlenen aan de avond. Het benefietdiner wordt georganiseerd om de restauratie van het eeuwenoude torenuurwerk, de klokkentoel en de luidklok te kunnen financieren. Met uw bijdrage van € 150 sponsort u de restauratie en krijgt u een unieke onvergetelijke avond voorgeschoteld in een feestelijk aangeklede Dorpskerk.
Voor de flyer,
lees verder  >>  Meer informatie en aanmelding via diner@dorpskerkbarendrecht.nl  12.09.18
  klik voor vergroting

Torenuurwerk en luidklok op erfgoedlijst
Met het oog op de komende restauraties van het eeuwenoude torenuurwerk, de klokkenstoel en luidklok is onderzocht of deze ook door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) officieel als monument erkend zijn. De RCE heeft bevestigd dat het geval is. Ze komen voor op de onlangs nieuw samengestelde 'lijst van klokkenuurwerken' onder nummer 8602. Deze erkenning is van belang met het oog op het aanvragen van subsidies voor de komende restauraties. De kerkrentmeesters van de Dorpskerk zullen op korte termijn In overleg treden met het bestuur van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk (SVDK) om tot het aanvragen van een of meer subsidies over te gaan. Dankzij de voortdurende ondersteuning van de SVDK hoeven de kerkrentmeesters geen beroep te doen op de schaarse middelen van de Protestantse Gemeente Barendrecht. 11.09.18

Prachtige gift voor restauratie torenuurwerk en luidklok
De Historische Vereniging Barendrecht (HVB) heeft op Open Monumentendag 2018, in samenwerking met The Greenery, een prachtige tentoonstelling verzorgd over de geschiedenis van de Barendrechtse landbouwveiling. Tijdens de tentoonstelling werd er ook daadwerkelijk fruit geveild zoals dat vroeger ging. De € 100 die deze veiling opbracht werd geschonken aan de stichting Vrienden van de Dorpskerk voor de restauratie van het torenuurwerk en de luidklok. De verenigingsbestuursleden Janny Schaap en Joset Verboom overhandigden de cheque aan Dorpskerk-rentmeester Simon Hoek. Hij bedankte namens de Vriendenstichting de HVB en The Greenery voor dit genereuze gebaar. Hij meldde verder dat begin volgend jaar zowel het eeuwenoude torenuurwerk als de klokkenstoel met de luidklok zullen worden gerestaureerd. De voorbereidingen daarvoor zijn inmiddels gestart. 08.09.18
 
klik voor vergroting

Een prachtige gift!

Omroep overhandigt cheque voor restauratie klok
Medewerkers van omroep Exxact Barendrecht hebben een cheque van 400 euro aangeboden voor de restauratie van het uurwerk van de Dorpskerk. Tijdens het ZomerFeest, dat op 30 juni werd gehouden in de Oude Dorpskern van Barendrecht, heeft omroep Exxact Barendrecht een actie gehouden voor het uurwerk. Bij een levende jukebox konden tegen betaling verzoeknummers worden aangevraagd. Dat leverde maar liefst 400 euro op. De cheque werd dinsdag 14 augustus in de studio overhandigd aan kerkrentmeester Simon Hoek. Hij kreeg de cheque uit handen van Renée Ranti-Prins, bestuurslid van de Stichting Evenementen Dorpskern Barendrecht, de stichting die het ZomerFeest organiseert. Het geld zal worden overgemaakt aan de Stichting Vrienden van de Dorpskerk, die de financiering van de komende restauratie van het torenuurwerk, de luidklok en de klokkenstoel zal verzorgen. Lees verder >> 14.08.17
  klik voor vergroting
Renée Rianti-Prins overhandigt de
cheque aan Simon Hoek.
Op de achtergrond programma-
maker Jos Vis.

Prachtige gift voor restauratie luidklok Dorpskerk
De stichting Vrienden van de Dorpskerk heeft deze week een prachtige anonieme gift ontvangen van € 3000 ten behoeve van de restauratie van de luidklok. Het stichtingsbestuur en de Dorpskerkrentmeesters zijn bijzonder dankbaar voor dit genereuze gebaar en hopen dat dit ook anderen zal inspireren om een bijdrage te leveren aan de restauratie van de eeuwenoude luidklok, de klokkenstoel en het torenuurwerk. Alle schenkingen, groot en klein, eenmalig of meerjarig zijn van harte welkom op de rekening van de stichting Vrienden van de Dorpskerk (SVDK), die de genoemde drie restauratieprojecten zullen gaan financieren. Het rekeningnummer van de SVDK is NL38 RABO 0355 3629 45. Natuurlijk kunt u de restauraties ook ondersteunen door deelname aan het benefietdiner bij kaarslicht (zie onderstaand artikel). 06.07.18
  klik voor vergroting

Ook Bonny Bee gaat restauratie klok ondersteunen
Kunstenares Margo Boers, bekend onder de naam Bonny Bee, is bekend van haar prachtige handbeschilderde kerstballen van onder andere de Barendrechtse Dorpskerk. Zij maakt onlangs bekend dat zij de restauratie van de euwenoude luidklok gaat ondersteunen. Zij gaat kleine kerstklokjes maken waarvan de opbrengst bestemd zal worden aan de restauratie. Bij de presentatie van het komende WinterFeest zal zij deze aktie nader bekend maken. Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk en de Dorpskerkrentmeesters juichen dit prachtige initiatief van harte toe en roepen u op om t.z.t. zo'n klokje aan te kopen en daarmee de restauratie te ondersteunen. Ga voor meer informatie over de prachtige kunstwerkjes van Bonney Bee naar >> www.bonneybee.nl   06.07.18
  klik voor vergroting

Het slagwerk van de kerkklok weer stil gezet
Ondanks de noodreparatie, die op woensdagmiddag 4 juli door een gespecialiseerd bedrijf werd uitgevoerd, moesten de kerkrentmeesters al een dag later besluiten om het slagwerk van de Dorpskerk toch weer uit te zetten. Het plaatsen van een nieuwe elektrische schakeling leek even het probleem opgelost te hebben, maar deze ingreep leidde toch niet tot een definiteive oplossing. Op 5 juli is besloten dat de torenuurwerkspecialisten volgende week een tijdelijke nieuwe aandrijving voor het slagwerk gaan plaatsen, die zal kunnen functioneren tot dat het eeuwenoude torenuurwerk begin volgend jaar geheel zal worden gerestaureerd. Het luiden van de klok kan overigens gewoon doorgaan, zoals bleek toen er weer een huwelijk in de Dorpskerk werd ingezegend. Koster Rob Bruin begeleidde die feestelijke gebeurtenis met vrolijk klokgelui. 05.07.18

Eeuwenoude uurwerk-as terug in Dorpskerk
Vanmiddag hebben de heer en mevrouw Hoefakker een bezoek gebracht aan de Dorpskerk. Normaliter zou zo'n bezoek geen aanleiding vormen voor een artikel op de website, maar het betreft hier de man die als zoon van de plaatselijke (Hervormde) smid jarenlang als hulpje van de toenmalige koster het torenuurwerk elke week met de hand opwond. Kerkrentmeester Simon Hoek en oud-kerkrentmeester Wim de Regt hebben hen samen met Roelof Roomer van de Historische Vereniging ontvangen. Gert Hoefakker heeft in zijn jonge jaren vele uren doorgebracht bij het torenuurwerk en kan er uitgebreid over vertellen. Gert Hoefakker had ook een cadeau meegenomen voor de Dorpskerk: een eeuwenoude as met rondsel, die in de zestigerjaren door hem is vervangen door een nieuwe - door hemzelf  gesmeedde - as. Die as moest vervangen worden nadat er zich een  kleine katastrofe had voorgedaan bij het torenuurwerk. Wim de Regt maakte voor de website een mooi verslag van dit bezoek.

Lees Verder >>  05.07.18
  klik voor vergroting

Uniek benefietdiner bij kaarslicht. . . in de Dorpskerk
Met een diner bij kaarslicht gaat de stichting Vrienden van de Dorpskerk geld inzamelen voor de restauratie van het torenuurwerk, de klokkenstoel en de luidklok van de 506-jarige Dorpskerk van Barendrecht. Deskundigen hebben vastgesteld dat  het uurwerk een zodanige cultuurhistorische waard heeft, dat restauratie dringend wordt aanbevolen. Ander onderzoek heeft aangetoond dat ook de luidklok en met name de klokkenstoel, waar de klok in hangt, dringend aan restauratie toe zijn. De Stichting Vrienden van de Dorpskerk heeft toegezegd dit restauratieproject te willen financieren.
Op vrijdagavond 7 december zal de Dorpskerk worden omgetoverd tot een sfeervolle zaal waar ieder die steun wil betuigen aan dit omvangrijke restauratieproject, kan participeren aan dit unieke benefietdiner bij kaarslicht. De kerkenraad van de Dorpskerkgemeente heeft kennis genomen van de plannen van de vriendenstichting en heeft van harte ingestemd met dit eenmalige en unieke geldwervingsproject.

Lees verder >> 21.06.18
  klik voor vergroting

AVG-2
In het kader van de aanscherping van het privacybeleid van onze website,
is de website van de Vrienden van de Dorpkerk sinds heden voorzien van een SSL-certificaat. Dat is herkenbaar aan de URL (de domeinnaam); die begint nu met https:// in plaats van met http://. Voor jou / u als eindgebruiker is het in ieder geval een manier om veilig privacygevoelige gegevens via de browser uit te wisselen. Het inloggen op de onze site verandert trouwens niet.  Dit is de eerste stap in het kader van het AVG-proof maken van onze website en uw en mijn privacygegevens. 25.05.18

AVG-1
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is vanaf 25 mei 2018 van kracht als wet en dient ter borging van ons aller privacygegevens. Dit raakt elke organisatie, dus ook de stichting Vrienden van de Dorpskerk. Ook de beheerders van deze website, die verantwoordelijk zijn voor de inhoud van deze website zijn hier druk doende mee. Het stichtingsbestuur heeft een (voorlopige) privacyverklaring opgesteld, die binnenkort op deze website wordt gepubliceerd.  I
eder die wil dat zijn/haar informatie/foto van onze website verwijderd dient te worden, kan dat melden via postmaster@vriendendorpskerkbarendrecht.nl. Daarop zal direct worden gereageerd. Wordt vervolgd. 25.05.18


Inspectie torenuurwerk
Op verzoek van de kerkrentmeesters van de Dorpskerk heeft een medewerker van de 'Stichting tot Behoud van het Torenuurwerk' het torenuurwerk aan een grondige inspectie onderworpen. De heer De Groot, die het torenuurwerk ruim 15 jaar geleden al eens in kaart had gebracht, kon kerkrentmeester Simon Hoek een uitgebreide toelichting geven op het uurwerk in de Dorpskerk en wat er in de loop der eeuwen aan het uurwerk is gemodificeerd. De uurwerkdeskundige schat dat het torenuurwerk dateert uit de tijd dat de kerktoren is gebouwd, dat is omstreeks 1785. Bij inspectie is gebleken dat er enkele onderdelen in de loop van de afgelopen 230 jaar zijn vervangen. De voorlopige conclusie is dan ook dat het uurwerk van de Dorpskerk het renoveren meer dan waard is. In hoeverre het wenselijk is én (financieel en technisch) haalbaar is om het terug te brengen in de staat van begin vorige eeuw of zelfs te restaureren naar de oorspronkelijke staat, zal nader worden onderzocht.  
Lees verder >> 18.01.18

  klik voor vergroting

Het oudste huis: vooruitblik op komende restauraties
In 2017 zijn een drietal restauraties succesvol afgerond (eikenhouten lambrisering, voegwerk zerkenvloer en stucwerk toren). Ook werd een grote schilderbeurt uitgevoerd (muurankers en raamkozijnen). De Dorpskerkrentmeesters zijn buitengewoon dankbaar voor de overweldigende bijdrage aan de financiering van deze projecten door de Stichting Vrienden van de Dorpskerk, de Snuffelmarkt, het LD-fonds, het Verjaardagsfonds de Actie Afval Loont Dorpskerk.

Dankzij deze unieke externe financiering konden de Kerkrentmeesters voor 2018 weer nieuwe restauraties op stapel zetten. In de kerktoren worden twee grotere projecten voorbereid: de restauratie van het eeuwenoude uurwerk en de restauratie van de klokkenstoel en van het slag- en luidwerk van de eeuwenoude kerkklok.  Op basis van de rapportage van Restauratieadviseur Lakerveld zullen gespecialiseerde bedrijven gevraagd worden offertes uit te brengen. 31.12.17
  klik voor vergroting

De financiering van de restauraties van de Dorpskerk
Hoe is het toch mogelijk dat al decennia lang de staat van onderhoud van de Dorpskerk stap voor stap naar een optimaal niveau wordt gebracht? En hoe verhoudt dat zich tot de zorgelijke financiële toestand van de hele Protestantse Gemeente Barendrecht? Dit zijn vragen waarmee de kerkrentmeesters van de Dorpskerk worden geconfronteerd. Het is voor 'outsiders' niet altijd even duidelijk wat de financieringsbronnen zijn van al die renovatie- en restauratieprojecten. Een van de kerkrentmeesters heeft het complete plaatje op papier gezet. Zo wordt volledige transparantie gegeven op welke wijze het 'oudste huis van de Heer' in Barendrecht in een steeds betere conditie wordt gebracht.  Het stemt tot grote dankbaarheid dat de Vrienden van de Dorpskerk daarbij een grote rol kunnen spelen. Lees verder >>    26.01.17          foto: Jos Wesdijk-De Schakel
  klik voor vergroting

Ga voor meer nieuws over de monumentale Dorpskerk en alle activiteiten die daar plaatsvinden naar >> 
www.dorpskerkbarendrecht.nl