Titel
Start Vriend worden Activiteiten Links
Activiteiten 2020

Activiteiten 2019

Activiteiten 2018

Activiteiten 2017

Activiteiten 2016

Activiteiten 2015

Activiteiten 2014

Activiteiten 2013

Activiteiten 2012

Terugblik op 2013

Het jaar 2013 stond voor de stichting Vrienden van de Dorpskerk (SVDK) in het teken van de financiering van een tweetal grote onderhoudsprojecten in de Dorpskerk:

*  de restauratie van de muren van de Dorpskerk;

*  de renovatie van het Dorpskerkorgel.

Dankzij enkele meerjarige anonieme schenkingen en een aantal  grotere en kleine schenkingen kon de renovatie van het Dorpskerkorgel geheel worden gefinancierd door de SVDK.

  klikvoor vergroting
 Dankzij een grote geoormerkte schenking van een ouder echtpaar uit de Dorpskerkgemeente aan de SVDK kon het restauratieproject van de muren van de noordelijke aanbouw van de Dorpskerk worden uitgevoerd tegelijkertijd met het door de Kerkelijke gemeente uitgevoerde restauratiewerk aan de zuidmuur.