Titel
Start Vriend worden Activiteiten Links
BedrijfsVrienden

Vriend Dorpskerk

Persoonlijke Vrienden van de Dorpskerk

Als particulier kunt u op verschillende wijze het 'oudste huis'van Barendrecht ondersteunen.


*  Door middel van een jaarlijkse bijdrage van een door u vast te stellen bedrag.

*  Door middel van een fiscaal aantrekkelijke meerjarige schenkingsovereenkomst
  
*  Door middel van een eenmalige schenking of legaat, vastgelegd in een testament.
  klik voor vergroting

U wordt van harte uitgenodigd om toe te treden tot de Vriendenkring....

De Vriendenkring van de Dorpskerk telt al enkele honderden Vrienden!

 

Ga voor meer nieuws over de monumentale Dorpskerk en alle activiteiten die daar plaatsvinden naar >> 
www.dorpskerkbarendrecht.nl