Titel
Start Vriend worden Activiteiten Links
Welkom

Nieuws

Bestuur

Aanbeveling

Doelstelling

Financiƫn

Contact

Doelstelling - Beleidsplan


In de statuten van de stichting is de doelstelling als volgt omschreven:

*  De instandhouding van de Dorpskerk ten behoeve van de eredienst;

*  Het organiseren en faciliteren van culturele activiteiten in de Dorpskerk
   (voor zover in overeenstemming met eerst genoemde doel);

*  Het ontplooien van activiteiten om financiële middelen te verkrijgen welke  
   bestemd zijn  voor de instandhouding van de Dorpskerk.
  klik voor vergroting

Voor de uitvoering van de doelstelling werkt de Stichting Vrienden van de Dorpskerk (SVDK) nauw samen met de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk, onderdeel van de Protestantse wijkgemeente Dorpskerk.
Deze stuurgroep richt zich op het versterken van de rol die de Dorpskerk heeft in de Barendrechtse samenleving. Zij doet dit overeenkomstig een meerjarenplan, dat de basis vormt van een scala aan activiteiten in en rondom de Dorpskerk.

In het Beleidsplan van de SVDK staat over haar doelstelling:

'De Stichting heeft zich ten doel gesteld (financiële) middelen te verwerven of zich anderszins in te zetten voor het behoud van de Dorpskerk Barendrecht als gebedshuis, cultureel centrum en monumentaal gebouw. Hiermee wordt het belang van het behoud van de centrale rol van de Dorpskerk in Barendrecht en omstreken duidelijk onderstreept. Samenwerken en het blijvend ontplooien van initiatieven is hierbij voor ons van essentieel belang.'

 

Ga voor meer nieuws over de monumentale Dorpskerk en alle activiteiten die daar plaatsvinden naar >> 
www.dorpskerkbarendrecht.nl